TERMENI ȘI CONDIȚII
DE UTILIZARE

1. Aspecte generale

Prezenții termeni și condiții reprezintă acordul general de utilizare a serviciilor furnizate prin intermediul prezentului website și este aplicabil Clienților, Candidaților precum și Vizitatorilor platformei Muncim.ro.

În cazul în care ai încheiat un contract separat cu noi, prezenții termeni și condiții vor fi aplicabili în mod cumulat, cu excepția situației în care vor exista prevederi contradictorii, caz în care dispozițiile angajamentului separat vor avea prioritate față de prezenții termeni.

Prezentul acord intră în vigoare la data acceptării sale exprese sau implicite, prin utilizarea Serviciilor Muncim.ro și este valabil până la data încetării acestuia în oricare dintre situațiile prezentate la capitolul 10. Vizitarea website-ului muncim.ro presupune citirea, înțelegerea și acceptarea integrală a prezenților termeni.

Documente adiționale precum Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politica de prelucrare Cookies vor fi considerate părți integrante din prezentul Acord.

2. Modificarea prezenților termeni

Prezenții termeni și condiții ar putea suferi modificări de-a lungul timpului datorită unor impuneri legale sau tehnice. Îți recomandăm să consulți periodic prezenții termeni pentru a te asigura că ai înțeles integral care sunt drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește serviciile disponibile prin platforma muncim.ro.

În cazul în care te-ai înregistrat în baza noastră de date, vom depune eforturi rezonabile pentru a-ți  trimite un email în care să te informăm în legătură cu versiunea actualizată a prezentului Acord. În cazul în care nu vei fi de acord cu varianta actualizată, va fi nevoie să îți retragi în mod expres consimțământul, optând pentru ștergerea datelor tale din baza noastră de date. Menținerea Înregistrării valabile, implicit continuarea folosirii serviciilor muncim.ro din momentul notificării va însemna acceptarea implicită a noilor termeni și condiții.

3. Definiții:

Pe parcursul prezentului document, următorii termeni vor fi definiți astfel:

„Noi”, „Compania noastră”, „muncim.ro” – oricare dintre aceste sintagme va identifica compania românească S.C. NOI MUNCIM.RO S.R.L. înregistrată la registrul comerțului cu nr. J23/3448/2021 din 04.06.2021 și CUI 44385600, deținător exclusiv al domeniului muncim.ro și proprietar al platformei disponibile la această adresă.

„Acord” – prezenții termeni și condiții, împreună cu toate documentele suplimentare acestuia, precum Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal și Politica de Cookies, toate interpretate în mod cumulat, ca un singur instrument.

„Client – entitatea fizică sau juridică care este parte a unui contract cu compania noastră, încheiat în mod valabil,  al cărui obiect poate fi unul sau mai multe dintre Serviciile muncim.roContractul încheiat separat va detalia relația dintre părți, inclusiv aspectele privitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și condițiile în care transferurile de date pot fi realizate. Prezenții termeni și condiții vor fi apreciați în completarea contractului scris încheiat între fiecare client și Noi Muncim.ro S.R.L. În lipsa unui contract în formă scrisă, încheiat într-una dintre formele acceptate de legislația românească în vigoare, olograf sau prin semnătură electronică, se va presupune că nu există nici o relație contractuală între noi și client, exceptând cazul în care reprezentatul clientului acționează în altă calitate, precum cea de candidat sau vizitator al website-ului muncim.ro.

„Contractul cu clientul” sau „Contractul separat” – este reprezentat de documentul încheiat valabil între noi și fiecare dintre entitățile care acționează în calitate de angajatori. Furnizarea de servicii din domeniile recrutare, publicitate ori consultanță și dezvoltare tehnologică vor fi furnizate clienților sub condiția respectării obligațiilor specifice de confidențialitate, de prelucrare a datelor personale și de concurență, astfel cum sunt acestea reglementate la nivel contractual. În principal, Clientul are obligația de a păstra secretul informațiilor transmise ca urmare a executării contractului cu noi, respectând inclusiv legislația românească și europeană în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Parte a acestei obligații este inclusiv  interzicerea folosirii datelor în mod nelegal, pentru alte obiective decât cele prevăzute prin obiectul contractual sau furnizarea acestor date altor entități (revânzare cu titlu gratuit sau oneros).

Obligațiile de păstrare a confidențialității și de utilizare legală a datelor cu caracter personal sunt considerate esențiale în plus față de alte obligații considerate esențiale potrivit contractului  separat încheiat de părți.

„Candidat” sau „Candidat înregistrat” – va fi acel candidat care a creat o Înregistrare valabilă nivelul platformei muncim.ro în mod direct sau prin (re)direcționare de pe platformele social media ori prin accesarea unor linkuri dedicate primite de acesta prin email sau mesaje telefonice. Candidatul înregistrat va deține această calitate de la data Înregistrării până la data renunțării în mod valid la această Înregistrare, prin retragerea consimțământului. Pentru ca retragerea consimțământului să poată fi considerată validă, aceasta trebuie să aibă în vedere Înregistrarea în baza de date. Pentru clarificare, în cazul în care Candidatul își retrage consimțământul doar pentru prelucrarea de date în scop de marketing, această acțiune nu va aduce cu sine anularea Înregistrării, implicit nici ștergerea datelor personale din baza de date muncim.ro, Înregistrarea fiind în continuare menținută în ceea ce privește acel Candidat.  

„Înregistrare” „Înregistrarea în baza de date” – înregistrarea datelor la nivelul platformei permite stocarea informațiilor în baza de date muncim.ro, astfel încât fiecare candidat să poată beneficia de serviciile oferite de noi. Baza de date reprezintă un spațiu virtual securizat destinat încorporării informațiilor aferente fiecărui individ. Menținerea datelor într-un spațiu comun ne permite să putem să gestionam modalitatea în care transmitem alerte de job-uri sau promovăm anumiți candidați. Accesul la aceste date este permis doar personalului specializat, în baza unor contracte de confidențialitate care obligă și responsabilizează în ceea ce privește modalitatea de utilizare a datelor personale. Informațiile aferente fiecărei Înregistrări sunt puse la dispoziția noastră în mod voluntar de către fiecare Candidat în parte, prin acordarea expresă a consimțământului pentru anumite prelucrări de date sau pentru toate scopurile prevăzute în formularele de înregistrare. Înregistrarea fiecărui Candidat va încorpora acele informații pentru care compania noastră primește, la data înregistrării, o licență neexclusivă de utilizare pe toată perioada valabilității acestei înregistrări. Licența neexclusivă de utilizare a informațiilor aferente fiecărei înregistrări va include posibilitatea de a transmite aceste date potențialilor angajatori.

„Vizitator”– vizitator al website-ului muncim.ro va fi considerată orice persoană care navighează cel puțin una din paginile acestuia.

4. Condiții de utilizare a website-ului

Folosirea website-ului trebuie să fie alocată, prin principal, navigării printre paginile acestuia și înregistrării la nivelul platformei muncim.ro.

Vor fi considerate interzise cel puțin următoarele acțiuni precum și oricare altele similare sau care prin natura ori obiectivul lor pot prejudicia persoane, destructura, afecta în  orice mod sisteme, în integralitate sau porțiuni ale acestora, atât software cât și hardware:

– interferarea în orice mod cu utilizarea website-ului muncim.ro de către altă persoană;

– înregistrarea folosind date ilegale, obținute în mod fraudulos, care aparțin altor persoane cu excepția celor care au primit acorduri exprese sau sunt îndreptățiși conform legii să semneze în numele și pe seama altor persoane sau să aibă drepturi de administrare specifice care să implice asumarea unor angajamente în numele altor persoane;

– copierea sau reproducerea în orice mod a conținutului sau interfeței website-ului;

– folosirea de „roboți”, „spideri” și orice alte dispozitive ori sisteme automate pentru monitorizarea, scanarea, copierea, minarea sau orice altă formă de analiză automatizată a paginilor web, a conținutului acesteia, ori a bazei de date muncim.ro;

– orice acțiune prin care poate fi afectată, deturnată sau întreruptă, în orice mod, funcționarea website-ului sau a oricărui echipament, rețea ori software conectat la acesta;

– colectarea în orice mod, inclusiv automat, de orice fel de informații/date din website sau din sistemele muncim.ro în încercarea de a converti sau interpreta și/sau retransmite informațiile de la și către serverele pe care rulează platforma muncim.ro;

– exceptând situațiile permise de lege, dezasamblarea, decompilarea, ingineria inversă și orice formă de studiere și testare a funcționalităților, inclusiv crearea de opere derivate bazate pe anumite porțiuni sau pe întregul website muncim.ro și conținutul acestuia, ori încercarea de a face oricare dintre acestea;

– transmiterea de mesaje nesolicitate (spam) sau de alte informații de marketing folosind website-ul muncim.ro, conținutul acestuia și oricare sistem ori funcționalitate asociată sau de care depinde funcționarea website-ului muncim.ro;

– încălcarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală sau ale oricărei alte terțe părți în relație cu folosirea website-ului, incluzând realizarea, transmiterea și stocarea de reproduceri electronice ale materialelor protejate de drepturi de autor, fără autorizare.

5. Accesul la servicii

Noi muncim.ro acoperă o paletă vastă de servicii din domeniul recrutării precum:

Servicii de consultanță în recrutare; Servicii profesionale de recrutare a personalului; Servicii publicitare privind recrutarea de personal; Servicii de intermediere de recrutare de personal; Servicii de recrutare a personalului de conducere; Administrarea resurselor umane și servicii de recrutare; Servicii de consultanță privind recrutarea de personal; Servicii de intervievare [pentru recrutarea de personal]; Servicii de recrutare pentru personal de asistență la birou; Servicii de recrutare și plasare a forței de muncă; Consiliere pe probleme de recrutare; Servicii de consultanță și consiliere referitoare la recrutarea de personal; Consultanță privind recrutarea de personal; Consultanță în publicitate și marketing; Consultanță privind selectarea de personal; Consultanță în materie de personal; Consultanță în materie de angajări; Consultanță în afaceri privind publicitatea; Consultanță pentru afaceri privind publicitatea; Servicii de consultanță privind publicitatea; Consultanță profesională privind administrarea personalului; Consultanță în domeniul resurse umane; Consultanță pentru probleme legate de personal.

Clienților le pot fi furnizate inclusiv următoarele servicii: Consultanță pentru conducerea afacerilor și management corporatist. Consultanță în afaceri privind marketingul strategic; Servicii de consultanță privind structura companiilor; Servicii de consultanță privind structura firmelor; Consultanță privind pregătirea statisticilor de afaceri; Consultanță privind prelucrarea datelor; Consultanță în materie de marketing direct; Analiză statistică în afaceri; Servicii de analiză și raportare statistică în scopuri comercială; Intermediere publicitară; Servicii de intermediere comercială; Intermediere de contracte; Intermediere de afaceri comerciale pentru terți; Publicitate online; Promovarea afacerii [publicitate]; Publicitate prin bannere; Publicitate și marketing; Publicitate și reclamă; Organizarea de publicitate; Consultanță privind publicitatea; Difuzare de materiale publicitare online; Publicare de materiale publicitare online; Închiriere de spațiu publicitar online; Servicii de administrare a comunităților online; Servicii de publicitate și marketing online; Consultanță profesională privind tehnologia; Servicii de consultanță tehnică; Consultanță în domeniul tehnic; Servicii de consultanță privind calculatoarele; Consultanță în materie de design; Consultanță tehnică privind programarea calculatoarelor; Consultanță în domeniul tehnologiei informației; Servicii de consultanță pentru software; Consultanță pentru recuperarea datelor informatice; Consultanță de către experți privind tehnologia; Consultanță în materie de design web; Consultanță în domeniul programelor de calculator; Consultanță cu privire la securitatea datelor; Consultanță în domeniul integrării sistemelor informatice; Consultanță în domeniul analizei sistemelor informatice; Servicii de consultanță în domeniul sistemelor informatice; Consultanță tehnologică în domeniul inteligenței artificiale; Consultanță profesională privind programele software de calculator; Design vizual; Design grafic; Servicii de ilustrare (design); Design de site-uri web; Servicii tehnologice privind designul; Design și dezvoltare de software; Programare de software pentru publicitate online; Găzduire de spații web online pentru terți, pentru partajare.

Pentru fiecare Candidat înregistrat oferim în principal servicii precum: Consultanță privind planificarea carierei; Consultanță în vederea redactării cv-urilor și susținerii interviurilor de angajare; Intermediere în relația cu potențialii angajatori. Ulterior Înregistrării, Candidații vor putea beneficia de alerte de job-uri prin email sau sms și primirea de alte informări de interes pentru aceștia, cum ar fi recomandări ale experților în ceea ce privește angajările, cele mai bune metode de susținere emoțională înaintea interviurilor. În cazul în care Candidatul a optat pentru folosirea datelor în scopul comunicării cu echipa muncim.ro, un angajat îl va putea contacta pentru îi oferi consultanță în ariile de interes, cum ar fi redactarea cv-ului, actualizarea acestuia și adaptarea la cerințele pieței. 

Serviciile muncim.ro sunt acordate la cererea Candidaților sau a Clienților, prin completarea formularului de înregistrare sau prin semnarea contractelor separate.

6. Înregistrarea pe platforma muncim.ro

Pentru accesarea serviciilor furnizate de compania noastră, inclusiv alerte de job-uri, primirea de informații prin email, promovarea individuală, este necesară înregistrarea la nivelul website-ului muncim.ro. Această înregistrare va semnifica, în concret, salvarea datelor tale personale în baza noastră de date. La înregistrare trebuie să te asiguri că toate datele furnizate sunt complete, corecte și că îți aparțin ori ai drepturi de a semna astfel de angajamente în numele și pe seama altei persoane.

Atenție: de foarte multe ori înregistrarea este precedată de un consimțământ acordat printr-un formular furnizat pe o anumită platformă de social media, cum ar fi Facebook. Formularul de Facebook preia numele de utilizator, astfel cum a fost se regăsește la nivelul platformei. Dacă numele de utilizator nu identifică datele tale reale, mai concret, dacă este diferit de nume și prenume, trebuie să te asiguri că vei face modificările necesare la data creării contului. Furnizarea unor date complete ne va ajuta să ținem legătura cu tine, știind exact cărei persoane ne adresăm și care sunt elemente de identificare în relația cu potențialii angajatori.

Se poate întâmpla ca, din anumite motive, formularul să nu fie completat cu date tale reale și înregistrarea să încorporeze deja aceste erori. Se întâmplă, de asemenea, ca ulterior înregistrării, datele tale să sufere anumite schimbări. Pentru a putea comunica cu tine în mod eficient, este necesar ca, în toate aceste cazuri, să ne contactezi cât de curând posibil și să ne transmiți o actualizare a datelor. Dacă, de asemenea, suspectezi că alte persoane decât cele autorizate, au folosit datele tale pentru a face înregistrări la nivelul platformei muncim.ro trebuie să iei legăturacu unul dintre reprezentanții noștri imediat ce iei la cunoștință de aceasta.

Compania noastră nu își asumă nici o răspundere în privința înregistrărilor care încorporează date false, erori sau alte tipuri de omisiuni ori sunt realizate fără autorizările necesare.

7. Limitarea răspunderii. Despăgubiri

7.1. Datele furnizate. Dacă ești Candidat înregistrat declari și garantezi că ai furnizat date reale, complete, pe care le deții personal ori pe care ai dreptul legal de a le furniza, garantând, de asemenea, că vei lua toate măsurile pentru a ne aduce la cunoștință orice erori, omisiuni sau dezvăluiri nepermise ale acestora.

7.2. Furnizarea serviciilor depinde de acuratețea datelor furnizate de tine și de menținerea valabilă a înregistrărilor la nivelul platformei muncim.ro. Furnizarea anumitor servici depinde, de asemenea, de anumite selecții operate de tine la data înregistrării la nivelul platformei. Mai concret, pentru a te asigura că vei avea acces la toate serviciile noastre trebuie ca prelucrarea de date să  se realizeze pentru cât mai multe dintre scopurile prezentate. Acordarea consimțământului pentru toate aceste scopuri îți va da posibilitatea de a beneficia de toate serviciile furnizate Candidaților înregistrați.

7.3. Fără a limita răspunderea nici unei alte părți sau vreo altă garanție expresă, serviciile noastre sunt furnizate ca atare”, fără nici o garanție implicită sau expresă, de orice natură, până la limita cea mai de jos permisă de lege. Nu ne asumăm, de asemenea, nici o răspundere pentru serviciile furnizate de terțe părți, inclusiv furnizorii proprii, furnizori de servicii de telecomunicație, de internet, de stocare de date. Prin înregistrarea pe platforma muncim.ro accepți implicit că nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere de date ori întrerupere sau prejudiciere a serviciului cauzată de interceptări, schimbări sau orice alte afectări ale sistemului de comunicație, respectiv de transmisie și stocare de date.

7.4. Este exclusă, de asemenea, răspunderea noastră în oricare dintre următoarele circumstanțe precum și în oricare altele similare, precum: (i) cereri, pretenții, acțiuni ca urmare a încălcării prezentului Acord; (ii) acțiuni, cereri, pretenții de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ca urmare a folosirii serviciilor noastre în conexiune cu alte produse, servicii sau aplicații; (iii) cereri, pretenții, acțiuni care au ca obiect folosirea frauduloasă a datelor personale sau accesul ilegal la baza de date muncim.ro.

7.5. Principiile furnizării serviciilor sunt corelate cu calitatea companiei noastre de intermediar. Ofertele de job-uri , selecțiile pentru interviuri  sau promoțiile anumitor produse sunt transmise Candidaților exclusiv în baza informațiilor primite de la Clienții noștri. Nu avem posibilitatea de a întreprinde nici un fel de acțiuni de verificare a veridicității acestor informații.

În plus, Candidaților le sunt oferite servicii pe care le furnizăm cu ajutorul tehnologiei și sistemelor puse la dispoziție de furnizori terțe părți. Deși încercăm să facem cele mai bune selecție, aceste entități pot trata diferit datele și informațiile furnizate de tine.

Nu facem nici un fel de declarații și nu acordăm nici un fel de garanție în ceea ce privește: (i) existența sau disponibilitatea, veridicitatea anumitor oferte comunicate și nici a comunicărilor în sine; (ii) că vreun angajator anume va solicita cv-ul tău, te va chema la interviu sau te va angaja; (iii) că toți potențialii angajatori vor păstra confidențialitatea oricărora dintre datele și informațiile furnizate de tine; (iv) că furnizorii de servicii vor prelucra datele tale personale cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile; (iv) de termenul final sau perioada de valabilitate a oricărei programări obținute prin intermediul serviciilor noastre

7.6. Indiferent de calitatea acestuia, de Candidat, simplu Vizitator sau Client, acesta va răspunde și va despăgubi integral compania noastră pentru orice prejudicii directe și indirecte produse ca urmare a încălcării prezentului Acord sau ca urmare a unor acțiuni care au afectat sau au potențialul de a afecta drepturile oricărei persoane, stocarea de date, transmisia de date, prelucrarea acestora, sistemul, rețeaua și alte elemente ce permit funcționarea, disponibilitate și accesul la website ori la baza de date muncim.ro. Astfel de acțiuni prejudicioase pot include folosirea serviciilor muncim.ro, ori a website-ului în conexiune cu alte aplicații, servicii sau produse puse la dispoziție de terțe părți.

8. Drepturi de proprietate intelectuală

Prezentul website, conținutul aferent acestuia este proprietate exclusivă a companiei noastre. Ne rezervăm drepturi de utilizare exclusivă asupra textelor, de orice natură, disponibile pe oricare dintre paginile website-ului, asupra logo-urilor, simbolurilor, graficii, elementelor de cod, de design sau de interfață.

Compania este deținător cu titlul exclusiv al numelui de domeniu muncim.ro și proprietar al website-ului, deținând toate drepturile de autor asupra întregului conținut al acestuia. Compania deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra oricăror denumiri regăsite la nivelul websiste-ului, înregistrate sau solicitate spre înregistrare ca mărci.

Acordăm Candidaților o licență neexclusivă, non-transferabilă, revocabilă, pentru o perioadă cu începere de la data Înregistrării până la retragerea consimțământului, pentru a utiliza website-ul muncim.ro, exclusiv în sensul navigării pe paginile acestuia și a Înregistrării în baza de date. Dreptul de a naviga printre pagini, de a vizualiza conținutul și de a completa formularele pentru Înregistrare nu va presupune transmiterea, cesiunea, transferul și nici o altă formă de licențiere a conținutului website-ului. Ne rezervăm dreptul de a opera analize automatizate pe oricare și pe toate datele corelate cu platforma muncim.ro sau care sunt integrate în aceasta, indiferent de natura acestor date, dacă acestea sunt publice sau private, personale sau de altă natură.

Accesul la serviciile muncim.ro către Clienți va fi acordat în termenii și condițiile Contractului Separat. În virtutea relației contractuale cu Clientul, acesta va acorda o licență de utilizare a mărcilor acestuia care va permite utilizarea non-exclusivă, cu titlu gratuit, pe perioadă nelimitată, în limitele și cu cerințele prevăzute de ghidul de utilizare al mărcii furnizat în mod expres de Client.

9. Încetarea Acordului. Clauze finale.

9.1. În ceea ce privește fiecare Candidat Înregistrat, prezentul Acord va înceta la data Retragerii consimțământului în mod valabil. Retragerea consimțământului trebuie să aibă în vedere înregistrarea în baza de date, în mod special.  Dreptul Clienților de a denunța sau rezilia înțelegerea dintre părți va fi reglementat în cadrul Contractului separat.

9.2. În acord cu reglementările în vigoare în materie, fiecare parte are dreptul de a denunța prezentul Acord, prin notificare scrisă, în cazul în care aceasta a intrat în insolvență, incapacitate sau față de aceasta a fost începută oricare dintre procedurile de faliment, insolvență, lichidare.

10.3. Prezentul Acord va fi guvernat, executat şi interpretat în conformitate cu legislaţia din România. Orice pretenţie care rezultă din sau în legătură cu prezentul Acord, inclusiv interpretarea, executarea, încălcarea sau rezilierea sa, nerezolvată prin negocieri cu bună credinţă şi depăşire a conflictului, va fi soluţionată exclusiv de instanţele compentente din aria teritorială a sediului companiei.

9.4. Prezentul contract va putea fi denunţat, completat, sau modificat în mod individual.  Titlul capitolelor este exemplificativ şi nu va afecta interpretarea prezentului contract.

9.5. Candidații, Clienții și Vizitatorii nu pot cesiona niciuna dintre obligaţiile izvorâte din prezentul Acord către terţe părţi, fără consimţământul scris acordat de către companie.

10.6. Orice renunţare la orice drept sau remediu în baza prezentului Acord trebuie să fie făcută în scris. Cu excepţia cazului în care se stipulează în mod expres altfel, orice renunţare va fi efectivă numai în cazul şi scopul pentru care este dată.

9.7. În lipsa unei stipulaţii contrare în acest sens, în nicio circumstanţă niciuna dintre Părţi nu va avea dreptul de a reprezenta cealaltă Parte în calitate de agent sau în altă calitate. Fiecare parte este independentă în relația față de terți, fără a se putea presupune vreo afiliere, asociere sau parteneriat ori relație de tip angajat-angajator.

9.8. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independentă, în consecinţă, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privinţă potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar Părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu bună-credinţă în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puţin posibil de prevederea înlocuită.